autoservis brno sqs pneu - auto - servis pneuservis brno sqs pneu auto servis brno sqs pneu bridgestone pneumatiky firestone pneuservis dayton sqs firststop
sqs pneu

e-shop www.horkygumy.cz - zimní levné pneu

Navštivte náš e-shop, kde si můžete vybrat ze široké nabídky letních i zimních pneumatik pro všechny typy motorových vozidel, moto pneu, pneu pro nákladní vozidla a stavební stroje. Dále v nabídce naleznete litá kola a plechové disky.

sqs pneumatiky

PROJEKT EU

projekt EUprojekt EU

Projekt: Zvyšování manažerských, prodejních a jazykových dovedností zaměstnanců firmy SQS, spol. s r. o.

projekt EU

Popis projektu:

Obsahem projektu je příprava a realizace nových vzdělávacích aktivit zaměřených na top management a vybrané zaměstnance společnosti SQS, spol. s r. o. s cílem rozvoje inovativního myšlení, manažerských dovedností, prodejních technik a jazykových znalostí. Projekt by měl přispět ke komplexnímu zvýšení kvalifikace vytipovaných cílových skupin projektu, a tím pomoci k lepší uplatnitelnosti těchto pracovníků jak v rámci společnosti, tak na trhu práce.

Výstupem projektu bude nejen vlastní proškolení cílových skupin realizované pomocí individuálních koučinků a vzdělávacích seminářů, ale zejména vytvoření vzdělávacího produktu ve formě b-learningu zacíleného na zvýšení úrovně prodejních dovedností u stávajících a nových zaměstnanců. K těmto účelům budou z vybraných zaměstnanců vytipováni 2 pracovníci - interní lektoři, a ti budou speciálně vyškoleni k tomu, aby byli schopni realizovat tréninky a vzdělávací aktivity ve společnosti.

Hlavním přínosem projektu je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a výběr a proškolení vlastních interních lektorů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, zlepšení úrovně poskytovaných služeb tuzemským a zahraničním zákazníkům a vyzdvihnutí společnosti jakožto největšího pneu-auto servisu ve městě Brně, které je známé jako evropské centrum motorsportu.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je zvýšení manažerských, prodejních a jazykových dovedností u vybraných zaměstnanců společnosti SQS, spol. s r.o. a s tím související celkový rozvoj adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy.

Specifickými cíly projektu jsou:

 • zvýšení úrovně manažerského řízení společnosti
 • zvýšení úrovně prodejních dovedností u jednotlivých zaměstnanců - především se zaměřením na zahraniční klientelu
 • zlepšení jazykových znalostí
 • vytvoření interního vzdělávacího produktu pro prodejce zařazené do mezinárodní sítě First Stop
 • výběr a proškolení vlastních interních lektorů
 • motivování zaměstnanců a zvýšení jejich pracovních schopností a dovedností
 • zvýšení uplatnitelnosti těchto zaměstnanců na trhu práce
 • zefektivnění vlastní činnosti podniku

Náklady projektu: 1 573 723,50 Kč
Datum zahájení projektu: 1. 8. 2009
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2011

Výsledky projektu:

Obsahem projektu je příprava a realizace nových vzdělávacích aktivit zaměřených na top management a vybrané zaměstnance SQS, spol. s r. o. s cílem rozvoje inovativního myšlení, manažerských dovedností, prodejních technik a jazykových znalostí.

Projekt je koncipován do 7 klíčových aktivit:

 • první klíčová aktivita je zaměřena na vytvoření podmínek pro zahájení a realizaci projektu - tzn. sestavení projektového týmu, příprava a realizace výběrových řízení, zabezpečení publicity projektu aj.
 • druhá klíčová aktivita se orientuje na vzdělávací aktivity určené top managementu. Jedná se o vzdělávání vysoce specializovaná na vedení lidí a zásady strategického řízení společnosti
 • třetí klíčová aktivita obsahuje vzdělávání v oblasti prodejních technik a prodejních dovedností pro vybrané zaměstnance společnosti
 • čtvrtou klíčovou aktivitou jsou odborné konzultace s lektory a příprava a zpracování vzdělávacího produktu (b-learning) pro potřeby společnosti
 • pátá aktivita se zaměřuje na vzdělávání v oblasti jazyků pro top management firmy
 • šestou aktivitou je jazyková příprava pro prodejce a vybrané zaměstnance
 • sedmá a závěrečná aktivita je orientována na odbornou přípravu interních lektorů společnosti, zejména na oblast komunikace a prezentace

Výstupem projektu bude celkové proškolení 14 osob společnosti; zavedení nových metod řízení společnosti, potažmo lidských zdrojů; uplatnění manažerských technik při řízení společnosti; systematické zvýšení úrovně prodejních dovedností a jazykových znalostí; vytvoření interaktivního výukového materiálu s využitím metody b-learningu a výběr a proškolení 2 interních lektorů.

VSTUP DO b-learningového studijního materiálu“ http://sqs.pro.cz/

PNEUSERVIS BRNO

AUTOSERVIS BRNO

Copyright © 2019 SQS, spol. s r.o. - autoservis Brno, pneuservis FIRST STOP